Startside

Typer af straf
Her er en tabel over hvilke typer af straf, som kan idømmes de forskellige aldersgrupper. Nogle typer kan vælges frivillig, hvis den dømte erkender at vedkommende har brug for at trække sig tilbage fra samfundet.

Udgangspunktet er den opdeling, vi kender i dag. Men der er dog enkelte ændringer:

Børn op til ca. 12 år

Familien skal via møder med det offentlige se på hvad der er gået galt og såfremt at barnet ikke går i dagsinstitution, skal barnet meldes ind i en sådan, så professionelle kan observere barnet.

Endvidere så skal familien åbne døren for en familiecoach, som over nogle besøg skal hjælpe familien med at finde ud af om de rammer der er i hjemmet er entydige og om barnet har en modenhed til at kunne håndtere en ekstraordinær konsekvens.

En ekstraordinær konsekvens kunne være at bede familien om at barnet udfører et stykke arbejde, som det normalt ikke ville være sat til. Det kunne være at sætte barnet til at fjerne ukrudt i et bed eller efter aftale med viceværten i en ejendom at få barnet til at vaske en del af gulvet i en trappeopgang.

Beslutningen om hvorvidt at barnet har en modenhed, som gør afsoningen af konsekvensen muligt, må foregå i en dialog mellem forældre og familiecoach.

 

Unge mellem ca. 12 og 15 år:

Udgangspunktet er at de stilles for et nyt organ - ungdomsdomstolen, der består af elever fra folkeskolens ældste klasse, der som borgerlig ombud skal melde sig til mindst 3 terminer, hvor de har vagt som nævning. Dette borgerlige ombud skal de opfylde efter 7 klasse, som betingelse for at få dette med på deres folkeskoleeksamensbevis.

Hvis særlige omstændigheder taler for det, så kan sagen starte direkte hos socialforvaltningen, som det sker i dag og ankes som i dag til ankestyrelsen.

Hvis enten anklagemyndighed eller den dømte er utilfreds med dommen, kan de anke den til enten socialforvaltning eller byret afhængig af den dømtes alder.

Unge mellem 15 og 18 år.

Hvis de vælger at tilstå kan de bede om at få sagen flyttet til ungdomsdomstolen, medmindre at forbrydelsen er så grov at den vil medføre mere end 3 års fængsel.

Personer over 18 år:

Der er ingen ændring, medmindre at de erkender et stofmisbrug i forbindelse med en tilståelsessag. Derved kan de efter dom få sagen overdraget til en særlig rusmiddeldomstol, som iværksætter nogle foranstaltninger, som skal følges. Hvis disse ikke følges, så træder den normal straf i kraft.

 

 
Typer af straf Ungdomsret / Socialforvaltning Byret / Landsret / Højesteret Under 15 år 15 - 18 år Over 18 år Frivillig Option
  Hvilken retsinstans kan dømme denne straf Hvilken aldersgruppe kan dømmes til den beskrevne straf  
RRN-program  Ja (15<)  Ja (>15) X (X)    
Fængselsweekend  Ja (15<)  Ja (>15) X X    
Vildmarksterapi     X X (Ja) X
Pilgrimsfærd     X X (Ja) X
Gå-skole     X X (Ja) X
Forældre fodlænke  Ja (15<)  Ja (>15) X X    
Tvangsfjernelse Kun socialforvaltning Ja X X    
Døgninstitution Kun socialforvaltning Ja X X    
Fængsel Nej Ja     X  
Kommunalt opholdscenter Kun socialforvaltning Ja X X    
Voksen fodlænke Nej Ja   X X  
Bøde Nej Ja     X  
Gå-prøve på folkeskoleniveau Ja Ja X X X  
Cyklist-prøve på folkeskoleniveau Ja Ja X X X  
Samfundstjeneste uden ledsagelse Nej Ja   X X  
Rusmiddeldomstol Nej Ja   X X X
Lektiecafe Ja, kun ungdomsdomstol Nej X (X)[1]    
Konflikt-råd (Mægling) Ja, kun ungdomsdomstol Nej X (X)[1]    
             
             
             
Noter
1) Lektiecafe og konflikt-råd er kun en mulighed, såfremt at den unge over 15 år selv vælger at føre sagen som en tilståelsessag foran en ungdomsdomstol.