Startside

Prostitution

Regulering af faget

For at sikre at der ikke smugles personer til Danmark for at arbejde her med konkurrenceforvridning til følge, så skal alle, som arbejder i branchen tage en uddannelse, som skal gennemføres, hvorefter at de får et personligt certifikat og et foto-ID kort.

Der skal dog skelnes mellem udøvere under og over 18 år. Personer under 18 år er at betragte som ofre, der skal presses til et andet valg af erhverv.

Ligesom det er tilfældet med auktionshuse, skal de udøvende fremover operere fra en fast adresse. Dvs. forretning direkte fra gaden eller udkørende forretning er forbudt medmindre at det sker via en skriftlig rekvisition fra et offentligt eller offentlig godkendt behandlingssted.

Loven dækker alle former for fysisk samvær, som udøves for penge. Undtaget er dog:

bulletUddeling af kys (F.eks. som det er kutyme ved polterabend.)
bulletSlikken på kroppen over navlen. (Body-tequilla)

Loven omfatter endvidere situationer, som ikke omfatter direkte fysisk samvær, men rollespil hvor kunden eller udøveren afgiver tilsagn til at blive bundet, sanseberøvet eller udsat for psykisk / fysisk afstraffelse mod betaling.

 

Krav til udøveren

bulletPersonen, som arbejder i erhvervet skal have certifikatet hængende synligt indenfor på adressen. Foto-ID kortet skal befinde sig i lokalet, hvor personen opholder sig og skal vises på forlangende, således at myndigheder og kunder kan sikre sig at personen er autoriseret til at udøve erhvervet.
bulletPersonen skal være over 18 år.
bulletPersonen skal undergå test for stofmisbrug en gang ugentlig. Positiv test medfører suspension i 3 måneder.
bulletPersonen skal gennemgå en helbredstest en gang månedlig. Sygdom medfører suspension indtil at der er lægelig dokumentation for at lidelsen er ophørt.
bulletPersonen skal have gennemgået uddannelsen til faget

Foto-ID'et skal fornyes hver 6 måned og altid være vellignende.

Uddannelsen

Uddannelsen tages på en teknisk skole eller et specielt kursuscenter, som er offentlig godkendt. Uddannelsen skal omfatte:

bulletGennemgang af ydelsestyper
bulletSundhedsrisikoer og prævention
bulletPsykologi
bulletØkonomi

Foranstaltninger, hvis en uautoriseret person udøver erhvervet.

Over 18 år og dansk statsborger

Personen vil få 6 måneder til at få tilmeldt sig kurset vedr. faget. Hvis personen ikke har tilmeldt sig kurset indenfor 6 måneder og det ikke er gennemført indenfor et år efter dommen, så vil det offentlige indrykke en annonce i lokalbladene hvor at dommen offentliggøres og personens identitet skal fremstå på en hjemmeside drevet af det offentlige indtil at uddannelse  er taget. Dette gælder også, såfremt at personen har forfalsket et ID-kort. Personen kan undgå denne offentliggørelse ved at tilmelde sig kurset indenfor 6 måneder og bestå det indenfor et år.

Under 18 år og dansk statsborger.

Personen vil få en dom, hvor at den dømte selv kan vælge om dommen skal afsones via 8 ugers samfundstjeneste, et personlighedsudviklende kursus eller frivillig isolation fra samfundet i et terapeutisk miljø. Er personen 17 år og 6 måneder eller ældre, kan denne dog vælge at taget kurset i faget for voksne dømte.

Personen vil først risikere offentliggørelse, når personen fylder 18 år.

Udenlandsk statsborger

Er personen ikke dansk statsborger, så skal personen bære en GPS-enhed om vristen og indskrives på en kostskole, hvor at vedkommende vil modtage undervisning i mindst 6 måneder eller til personen er fyldt 18 i den pågældendes modersmål, hvorefter at vedkommende bil blive sendt tilbage til hjemlandet. Skolens placering er en hemmelighed og eleverne må ikke have kontakt med omverdenen. Restriktionerne er nødvendige for at give myndighederne arbejdsro til at optrevle de netværk, som har fået personen hertil.

Et langsigtet mål må være at landene i EU og USA går sammen om at etablere beskyttede kostskoler i den tredje verden, så de sex-slaver der reelt er tale om, kan returnere til deres hjemland uden risiko for at blive sendt tilbage igen af kyniske menneskesmuglere.

Krav til kunden

Kunden har pligt skal sikre sig at vedkommende køber ydelsen af en autoriseret person.

Kunden skal have en skriftlig kvittering på købet, som vedkommende skal bære på sig i en time efter at der er betalt.

Foranstaltninger, hvis kunden ikke lever op til sin tilsynspligt.

Såfremt at en kunde ikke har bedt om at se ID-kort eller ikke har en kvittering på sig i en time efter købet, så skal vedkommendes navn og adresse, samt foto offentliggøres på en webside over personer, som har købt denne ydelse ulovligt. Offentliggørelsen forældes efter et år - dog 6 måneder, hvis personen er under 18 år.

Endvidere skal personen indbetale et beløb svarende til den ydelse, som vedkommende har købt ulovligt baseret på den pris som nærmeste lovlige bordel tager for denne ydelse. Beløbet går ubeskåret til drift af væresteder for personer, der har forladt branchen.

 

Krav til forretningen / adressen

Der skal være kasseapparat, føres regnskab og der er revisionspligt. Kvitteringen for et køb skal rumme dato, tid og navnet på udøveren, som har solgte ydelsen.

Lokalerne, hvori at selve forretningen foregår skal være dækket af IP-kameraer og signalet skal sendes til en central placeret server i Danmark, hvor billederne lagres. Det er kun myndighederne, som efter dommerkendelse må få adgang til billederne.

Hvert forretningssted skal have en hjemmeside og det skal fremgå af denne, hvordan ejerforholdene er sat sammen. Hvis ejeren er et selskab, skal alle aktionærer og anpartshavere være vist.

Stedet skal være registreret på en central webside, som er drevet af staten. På denne side, skal navne på ansatte, samt ejerkredsens sammensætning også fremgå.

 

Referencer:

Artikel LINK Kilde
Helt unge prostituerer sig LINK BT, den 14. november 2006
FN kritiserer Danmark for ikke at gøre noget LINK BT, den 29 november 2006
Opskrift på hvordan at du tilbyde en betalt date, med en advarsel LINK BT, den 22. november 2006
Escortbureau hverver på kollegier LINK Ekstra Bladet, den 3. juli 2007
Åbenlys rekruttering i Estland LINK Ekstra Bladet, den 7. december 2001
15-årige sælger sex på datingsite LINK Ekstra Bladet, den 24. november 2007
15-årige Sara: Jeg koster 1000 kroner LINK Ekstra Bladet, den 26. november 2007
Flere unge prostituerer sig LINK Ekstra Bladet, den 25. november 2007
Prostitution: Flere drenge end piger sælger sex LINK Socialpædagogen 24. februar 2006 - nr. 4