Startside
Op

Fængselsweekend

Hvad er en fængselsweekend ?

En fængselsweekend er en fælles familieoplevelse, som skal påtvinges de unge, som har udført kriminalitet, som har omfattet forbrydelser, der normalt ville medføre en ubetinget straf. Det kan være gadevold, happy slapping, røveri etc.

Fængselsweekenden består af et 3 dages ophold i et nedlagt fængsel oprindelig beregnet for voksne. Opholdet byder på en række af de ting, som er dagligdag for voksne afsonere, samt foredrag og film fra forskellige fængsler rundt om i verdenen, så de unge kan sætte sig ind i hvordan det er at være afsoner, hvis de måtte vælge et liv i kriminalitet.

Indhold:

Fredag:

Familierne, som kan bestå af den unge og en eller to voksne checker ind mellem 16 og 17.

Kl. 17.00 ledes familierne til den køn-opdelte check-in, hvor at der foretages en almindelig kontrol af den unge, som det vil ske i et normalt fængsel. Dvs. at der skal kropsvisiteres og laves en urin-prøve. For at undgå at der kommer uønskede ting ind i fængslet får den unge et sæt træningstøj, som vedkommende skal bære under weekendopholdet.

Derefter føres den unge til cellen ledsaget af forældrene, som er hos den unge indtil at døren er lukket, hvorefter at de begiver sig til TV-stuen, som også har videoovervågningsskærme til de enkelte celler (u. lyd).

Kl. 18.00 serveres der et aftensmåltid i cellen for de unge og forældrene kan gå spise i cafeteriaet, som også har skærme til videoovervågning.

Kl. 19.00 afhentes service og de unge kan bruge tiden frem til kl. 21.00 på at læse eller skrive (kun med almindelige skriveredskaber - ej. skrivemaskine eller computer.)

Lyset slukkes hos de unge kl. 21.00. De voksne kan trække sig tilbage kl. 22.00 eller blive liggende i liggestole i TV-stuen, hvor at overvågningsskærmene vil være tændt hele natten.

Lørdag:

Lørdag vækkes alle kl. 7.00. Der er sat en halv time af til lidt klatvask og besøg på toilettet.

Morgenmaden serveres klokken 7.30, som de unge indtager i cellen og de voksne i cafeteriaet.

Kl. 8.30 starter det individuelle program. Hver eneste af de unge får lov til at få 55 minutter i sikringscellen, hvor at de prøver at være fastspændt liggende på sengen i en halv time. Forældrene skal være tilstede hele tiden i sikringscellen - af sikkerhedshensyn må ingen efterlades alene fikseret [1]. Fiksering blev brugt ca. 150 gange i 2005, heraf var 105 fikseret i mindre end 6 timer. [2]

Når de har været i sikringscellen får de lov til at prøve en bodypacker-dragt (en slags dragt med lynlås og lås på ryggen, som bruges til at checke de personer, som mistænkes for at smugle ting ind i tarmene.) i ca. 2 timer. Her behøver forældrene ikke at være tilstede. Den unge får lov til at være i sin celle.

Til sidst får de lov til at prøve en spændetrøje i 55 minutter. Her skal forældrene også være tilstede i cellen hos den unge af sikkerhedshensyn.

Hvis der er mange på holdet, så tilbringer de unge, som ikke er i gang med det individuelle program deres tid i cellen om formiddagen og gennemfører i stedet det individuelle program om eftermiddagen.

Der er en halv times frokost ca. kl. 12.00, som indtages i cellen for de unges vedkommende og i cafeteriet for de voksnes vedkommende.

Kl. 16.00 hentes de unge i cellen, hvor at de får håndjern og mavebælte på. De føres til cafeteriet til et foredrag af ca. 30 minutters varighed, hvor at strukturen i fængslet forklares. Besøgsregler, talsmandsordninger og uvarslet flytning skal være blandt emnerne. De har håndjern og mavebælte på under foredraget for at simulere transport og retsmøde. I 2005 blev håndjern brugt 1484 gange under transport.

Når dette foredrag er overstået, så bliver de unge befriet. Derefter mødes alle i cafeteriet, hvor at de inddeles i grupper af 3-4 familier til en samtale omkring hvordan at det påvirker en at sidde i fængsel og hvor restriktive kriminalforsorgens magtmidler virker.

Kl. 18.00 er der fælles aftensmad i cafeteriet.

Kl. 19.00 får den unge bælte og håndjern på igen og føres til cellen ledsaget af forældren(e), som tager afsked med dem ved celledøren. Herefter forløber aftenen som dagen i forvejen.

Søndag:

Søndag hentes de unge til cafeteriet, hvor at formålet med dagen er at sammenligne de danske fængselsforhold med udenlandske for at vise at nok har de foregående dage været grænseoverskridende, men at grænseoverskridende kriminalitet kan sende de unge i fængsler, som har en langt værre standard end den, de oplevede op deres egen krop.

Desuden kommer en medarbejder fra udenrigsministeriet forbi og fortæller om hvad vores diplomatiske repræsentationer kan gøre for danskere, som er fængslet i udlandet og især hvad de ikke kan gøre.

Dagen sluttes af med at familierne igen sætter sig i grupper af 3-4 familier og diskuterer weekendens forløb som en helhed.

Kl. 12.00 sluttes der af og de unge kan klæde sig om til deres normale tøj, hvorefter at der er diplomudskrivning for de unge, så de kan vise myndighederne i hjemkommunen at de har gennemført dette forløb.

 

Fredag

Kl. Aktivitet barn Forælder
16.00

Ankomst og registrering

17:00 Urinprøve og kropsvisitering, samt indsættelse i en- eller to-personers celle. Overvågning, derefter TV-stuen.
18:00 Aftensmad i celle Aftensmad i cafeteria
19:00 Privat tid (læsning eller brevskrivning - intet fjernsyn) Kaffe el. Te i TV-stuen
21:00 Lyset slukkes

 

Lørdag

Kl. Aktivitet barn Forælder
7.00 Morgenvækning, personlig hygiejne Morgenvækning, personlig hygiejne
7.30 Morgenmad i cellen Morgenmad i cafeteria
8.30 Personlig tid i cellen / sikringscellen / bodypacker-dragt / spændetrøje Kaffe, Te i TV-stuen. / overvågning af sikringscelle eller person i spændetrøje
12.00

Frokost i cellen

Frokost i cafeteria
12.30 Personlig tid i cellen / sikringscellen / bodypacker-dragt / spændetrøje Kaffe, Te i TV-stuen. / overvågning af sikringscelle eller person i spændetrøje
16:00

Foredrag om fængselsliv i cafeteria

16:30

Gruppesamtaler i cafeteria

18:00

Fælles aftensmad i cafeteria

19:00 Tilbage til cellen - Privat tid (læsning eller brevskrivning - intet fjernsyn) Kaffe el. Te i TV-stuen
21:00 Lyset slukkes

 

Søndag

Kl. Aktivitet barn Forælder
07.00

Morgenvækning, personlig hygiejne, Morgenmad i cafeteria

08:00 Film om ungdomsfængsler i USA
09:00 Film om fængsler i Asien.
10:00 Foredrag om udvekslingsaftaler, hjælp fra diplomatiet ved fængsling i udlandet - hvad kan de og hvad kan de ikke.
11:00 Gruppesamtaler om weekendens oplevelser
12:00 Afrunding, omklædning og check-ud.

Tilsvarende udenlandske programmer:

Tvungen fængselsdøgn for alle unge i Arizona <Smart Tent program> og <FAQ> om dette program. I Danmark mener jeg dog ikke at nogen skal tvinges til at udholde et ophold i et fængsel uden at de har brudt loven.

I England har man haft forsøg med at transformere skoler til fængsler for en dag med et program, som hedder "Prison me No-way!", men jeg føler at de unge vil have mere ud af at prøve et par overnatninger. Her er en artikel mere om det engelske road-show.

Udenlandske forsøg:

I USA lavede man et eksperiment, som viser, hvorfor at forældrene skal være tilstede under forløbet og hvorfor at opholdet ikke må have en længde på mere end 2 dage: <Link>.

Danske erfaringer:

En dansk klasse kom på besøg i det gamle Horsens statsfængsel. En elev skrev dette indlæg om besøget.

 

Hvor kunne det ligge:

Horsens statsfængsel blev nedlagt for nogle år siden og der arbejdes med et museumsprojekt, som hedder World of Crime. Man kunne godt konvertere en blok til dette formål.

Noter:

1)  Folk, som er fastspændt, skal overvåges. Her er en historie med overvågningsvideo om en ung mand, som døde under fastspænding <Link>.
2) Statistik fra kriminalforsorgen 2005 (side 45).