Startside
Op

Personlighedsudviklingsprogram 15 -18
Dette program er et genopdragelsesprogram for unge, der er dømt for mellemsvære forbrydelser.

Programmet tager sigte på at gennemgå basale områder, som en borger kommer til at beskæftige sig med, samt at arbejde med personens selvtillid.

Programmet er en blanding af døgn og dagsbehandling. Hver fase giver nogle point i forhold til aktiviteter eller forbrugt tid, samt bonuspoint for specifikke opgaver.

Faser:

Fase Aktivitet Hvor
1. Indstilling Lægeundersøgelse
Psykolog evaluering
Kursus i vredeshåndtering
Kursus i konfliktløsning
Hjemkommunen
(dagsbehandling)
2. Dagligdag Få struktur i dagligdagen Hjemkommunen
(dagsbehandling)
3. Samfund Lære omkring jura og landets love.
Foredrag af ofre.
Weekendophold i et nedlagt fængsel
Hjemkommunen
(dagsbehandling), samt et behandlingssted
(døgnbehandling)
(en weekend)
4. Familie Førstehjælpskursus og pasning af nyfødt. Hjemkommunen
(dagsbehandling)
5. Teamwork Undervisning i teamwork og samarbejde. Et behandlingssted
(døgnbehandling)

Program struktur

Fase 1: Indstillingsfasen (Varighed 1 uge)

Da programmet i perioder er fysisk krævende, så skal hver deltager bestå en lægetest. Dernæst skal deltageren også undersøges psykisk da de som kræver egentlig hospitalsbehandling, skal behandles i dette regi i stedet.

Sekundært så skal deltageren kunne håndtere konflikter og frustrationer, som vil opstå undervejs i dette intense program. Derfor skal deltageren af sikkerhedshensyn overfor instruktører og de øvrige deltagere gennemgå to kurser i henholdsvis Vredeshåndtering og konfliktløsning.

Deltageren vil først kunne gå adgang til de efterfølgende faser, når disse to kurser er gennemført. Hvis deltageren ikke vil gennemføre dem, så må den idømte straf afsones på anden vis. Der gives 10 point, når de kurser er gennemgået.

Fase 2: Dagligdag (Varighed 2-5 uger)

Det er vigtigt at deltageren enten er i uddannelse eller bliver aktiveret i nogle timer i denne periode. Den unges dagligdag skal gennemgås. Her skal hjemkommunen hjælpe den unge med uddannelse eller job-aktivering således at tiden 8 - 15.30 foregår med noget fornuftig.

En typisk dagsplan kunne se sådan ud.

Hverdage Lørdage Søndage
Klokken Aktivitet Klokken Aktivitet Klokken Aktivitet
05.00 Møde ind, morgenmotionsprogram, personlig hygiejne og morgenmad 08:00 Møde ind, morgenmotionsprogram, personlig hygiejne og morgenmad 08:00 Møde ind, morgenmotionsprogram, personlig hygiejne og morgenmad
07:00 Afsted til skole / arbejde 10:00 Let samfundstjeneste 10:00 Personlig journalarbejde baseret på en opgavebog
16:30 Møde ind med efterfølgende gruppe samtaler 12:00 Fælles frokost, efterfølgende gruppesamtale 12:00 Fælles frokost, efterfølgende gruppesamtale
18:00 Tage hjem 13:30 Tage hjem 13:30 Tage hjem

Hver dag modtager den deltageren nogle point. Overholdelse af mødetidspunkter giver 3 point om dagen. At eventuel hjemmearbejde er i orden medfører et point ekstra. En færdig og godkendt personlig journal giver 10 point. Hvis deltageren holder sig ude af aktiviteterne, så mister vedkommende to point. Fasen er bestået, når deltageren har fået 40 point.

Det er meget vigtigt at personen er i god grundform til næste fase. Derfor bør motionsprogrammet om morgenen bestå af f.eks. 2-3 kilometers løb og afspændingsøvelser.

Fase 3: Samfund (1 uge)

Deltagerne introduceres til jura og grundelementerne i vores retssystem. Ofre for forskellige typer af forbrydelser holder foredrag og der laves nogle rollespil omkring forskellige fiktive sager. Der sluttes af med et weekendophold i et nedlagt fængsel, hvor at fængselslivet prøves og opholdet debatteres.

Undervisningen finder sted om eftermiddagen i stedet for den normale gruppesamtale. Deltagerne følger ellers den dagsplan om hverdagen, som er beskrevet under fase 2. Når fasen er overstået, så får deltageren 25 point (5 point pr. dag) for deltagelse i undervisningen, samt det obligatoriske dagsprogram og 25 point for deltagelse i weekendopholdet.

Fase 4: Familie (2 uger)

Denne fase handler om at passe på det mest kostbare, som et menneske kan blive betroet i sit liv - sit eget barn.

I løbet af den første uge skal deltageren deltage i 3 kurser [2].

bullet1 dags førstehjælpskursus voksne,
bullet1 dags førstehjælpskursus baby,
bullet1 dags brandbekæmpelseskursus

På de dage, hvor at der ikke er kurser, skal deltageren passe den dagsplan, som er beskrevet under fase 2.

I weekenden får hver deltager en elektronisk baby [3] med indbyggede censorer, som registrerer behandlingen af dukken. De næste 5 dage har de det fulde ansvar for dukken 24 timer i døgnet. De skal passe deres arbejde eller skole, men behøver ikke at deltage i morgen og eftermiddagsprogram. De skal periodisk checke ind hos kommunens sundhedsplejersker, som via et interface vil aflæse dukkens velbefindende.

Kurset er bestået, hvis personen har deltaget i kurserne og rapporten fra dukken viser at den har overlevet uden men. En bestået fase giver 60 point. Der fratrækkes 10 point pr. kursus, hvis der ikke mødes op og hvis babyen lider livstruende overlast, så kan denne del tages om. Hvis dette ikke ønskes så koster det 30 point (Plus en registrering hos de sociale myndigheder, så de sociale myndigheder er opmærksomme, når deltageren i fremtiden involverer sig i formering).

Fase 5: Teamwork (3 uge)

Denne fase handler om hvordan at personen fungerer i forhold til en gruppe.

Til dette formål skal deltageren rejse til et sted, hvor at denne sammen med en gruppe skal leve 2 uger i en skov under primitive forhold og trekke ca. 50 kilometer pr. uge. I de to uger vil arbejdet med den personlige journal fortsætte og der vil være afsat tid til at deltageren kan reflektere sine notater med de øvrige deltagere. De vil skulle løse nogle fælles opgaver som at deles om at lave ild, bære forsyninger og et telt, samt at tage det ned og slå det op et nyt sted.

En gruppe vil være sammensat af deltagere fra hele landet i gruppestørrelser af 6-8 personer eksklusiv instruktører.

Programmet vil i sin natur være hårdt fysisk og psykisk.

Det underliggende formål med at leve under primitive forhold er at rive deltageren ud af den dagligdag, som deltageren er tryg ved og for at se om de værktøjer, som deltageren har lært i de forudgående faser, bliver taget i anvendelse.

De sidste 3 dage i uge 2 er sat af til en solo tur, hvor at hver deltager opholder alene i 2 dage uden kontakt til de øvrige deltagere og sover i bivuak (Sejldug bliver udleveret) og laver sin egen mad baseret på de kundskaber som vedkommende har lært. Efter at soloen er overstået vil gruppen pakke sammen og blive transporteret til det sted, hvor sidste del af kurset skal finde sted.

Den sidste uge skal tilbringes et sted, hvor at man har et aktivitetstårn [1], hvor at der vil være forskellige øvelser som retter sig mod at optimere et team af tilfældigt sammensatte mennesker og løse konflikter, som uundgåelig måtte opstå som følge af dette.

Øvelserne omkring aktivitetstårnet vil også være rettet imod at bryde personlige grænser, når der arbejdes 5-10 meter oppe i luften kun sikret af en sikkerhedsline.

Beståelse af kurset giver 210 point, minus 10 point pr. dag at personen melder fra til en aktivitet, medmindre at de argumenterer verbalt for, hvor at de ikke kan deltage og alligevel deltager i den udstrækning at de kan (Højdeskræk er en valid grund til ikke at kravle rundt i tårnet, men de kan godt holde en sikkerhedsline.)

Beståelse af det total kursus

Når personen har fået 400 point, så har personen bestået hele forløbet og vil overgå til prøveløsladelse under opsyn af hjemkommunen.

Alle faser behøver ikke at være gennemgået. Der kan være forskellige årsager til at en deltager ikke vil det. Kurset kan bestås ved at deltageren forbliver i fasen dagligdag under hele forløbet og passer sine ting. Derved vil forløbet tage ca. 20 uger (5 måneder). Vælger deltageren at gå aktivt ind i programmet, så vil det kunne overstås på 7-8 uger. Derved lærer deltageren at der er konsekvens af en ens handlinger og der er valg at foretage i tilværelsen.

 

1) Brochure om et aktivitetstårn

2) Eksempler på Falck kurser, men den enkelte kommune bestemmer, hvem som skal afholde kurserne.

3) Baby Think It Over® infant simulator (Elektronisk baby)