Startside
Op
Personlighedsudviklingsprogram 15 -18

Unge kriminelle 15-18(21) år.
 

Unge mellem 15 og 18 skal fremover kunne afsone hjemme i langt højere grad end tidligere. Kommunen skal fremover håndtere dette område for de afsonere, som afsoner i kategori 1-3. Årsagen er at afsonere i disse kategorier skal opmuntres til at søge uddannelse eller arbejde. Disse ekspertiser ligger i dag i kommunalt regi, hvilket gør det naturligt at lade hjemmeafsonere hidrøre her.

De afsonere, som har brug for specielle tilbud, som ikke kan honoreres af hjemkommunen, skal afsone på en institution, som staten fører tilsyn med eller driver selv.

Kommunen skal oprette et overnatningstilbud, hvor at unge som ikke kan finde ud af at overnatte i eget hjem, skal checke ind mellem kl. 20 og 21. Der er kun tale om et overnatningstilbud, hvor at de skal medbringe eget sengelinned. Hvor at unge under 15 år skal checkes ind af deres forældre, kan unge i denne aldersgruppe checke ind selv.

Bødestraf afskaffes for denne aldersgruppe. I stedet skal den dømte forholde sig til en struktureret dagligdag i et tidsrum.

Straffeattesten nulstilles, når de dømte fylder 18 år.

Unge mellem 19-21 kan ansøge om at komme med i denne kategori. Deres straffeattest bliver dog ikke nulstilles efter afsoning. Dømte som ikke har afsonet straffen ved det fyldte 18 år forsætter med deres afsoning under samme vilkår som hidtil. Deres straffeattest bliver nulstillet, når straffen er afsonet.

 

Før domfældelse:

Unge mellem 15 og 18 år skal efter arrestationen og indtil en retssag bære en fodlænke af type 1 og de skal medmindre at de har arbejde i dette tidsrum opholde sig hjemme mellem 22 - 05. Ved grove forbrydelser kan politiet som det er tilfældet i dag vælge at varetægtsfængsle den unge på en institution.

Domfældelse:

Hvis de findes skyldige i en forbrydelse bliver de idømt en straf på en længde svarende til forbrydelsens karakter og desuden indplaceret i en af 4 kategorier baseret på hvor meget kontrol at domstolen mener at der skal være over den dømtes færden.

Lovovertrædelse, som normalt medfører bødestraf for voksne forvandles til en uge afsoning i kategori 1 pr. 500 kr., medmindre at opklaringsarbejdet er har varet så længe at denne tid er sonet.

Op- og ned-rykning blandt kategorierne:

Den dømte vælger selv ved sin egne valg til en vis grænse bestemme under hvilke vilkår vedkommende vil afsone. Den dømte kan efter noget tidsrum ansøge om at rykke en kategori ned, men vælger den dømte at overskride reglerne i den pågældende kategorierne, bliver personen rykke op.

Nedrykningen sker ved at den dømte tager ordet på den ugentlige gruppeterapi session og anmoder om at rykke ned. Hver medlem i gruppen skal så give sin henholdsvise positiv og negativ kritik af personen. Uanset hvor mange at der taler for og imod, er det medarbejderne fra myndighederne som bestemmer om der kan rykkes ned.

Oprykning kan ske ved at den dømte ikke overholder vilkårene i den pågældende kategori, men det kan også ske ved at den dømte ikke deltager aktivt i det terapeutiske forløb eller selv ansøger om at blive rykket op. Hvor at oprykning sker automatisk ved at overtræde vilkårene, så får den dømte ved sidstnævnte 14 dages varsel om at oppe sig.

Personudviklingsprogram

(Option for afsonere i kategori 1-3)

Personudviklingsprogrammet er beskrevet på en særskilt side.

Personer i kategori 1-3 kan ansøge om at indgå i dette program.

Hvis de efter samtaler og tests skønnes egnet til dette program, vil personer i kategori 1 og 2 have afsonet deres straf, når programmet er gennemført.

Personer i kategori 3, som gennemfører dette program vil få 50 procent rabat i forhold til deres straf efter gennemførelsen af programmet.

Kategori 1:

Lovovertrædere (ej voldelige eller ved afslutningen af en længere straf)

bulletSkal bære fodlænke type 1 den første tredjedel af straffen, medmindre at dommen er kortere end 3 måneder.
bulletSkal overholde individuelle udgangsforbud
bulletSkal overholde individuelle forbud på nydelse af alkohol.
bulletSkal udføre mindst 8 timers samfundstjeneste pr. uge, som kan nedsættes til 3 timer, hvis den dømte finder et arbejde, som godkendes af retten eller starter på en uddannelse.
bulletSkal deltage en gruppeterapi session om ugen.
bulletKan blive pålagt at bære en SCRAM fodlænke, hvis der er alkohol forbundet med forbrydelsen

Denne kategori styres i kommunalt regi.

Kategori 2:

bulletSkal bære fodlænke type 2 indtil at den dømte bliver stemt ned til kategori 1
bulletSkal overholde individuelle udgangsforbud
bulletSkal opsøge et lægeambulatorium, hvis den dømte får en SMS om at stille til en alkohol/narkokontrol hos enten egen læge eller vagtlæge indenfor 3 timer efter at varsel er givet på SMS. Der vil være en uvarsel kontrol pr. måned.
bulletSkal udføre mindst 16 timers (2 dages) samfundstjeneste pr. uge, som kan nedsættes til 8 timer, hvis den dømte finder et arbejde, som godkendes af retten eller starter på en uddannelse.
bulletSkal deltage en gruppeterapi session om ugen.
bulletSkal afsone mindst 4 uger under disse forhold, før at den dømte kan ansøge om at rykke ned i kategori 1.

Denne kategori styres i kommunalt regi.

Kategori 3:

bulletSkal bære fodlænke type 2 indtil at den dømte bliver stemt ned til kategori 1
bulletSkal overnatte i et videoovervåget og aflåst lokale udpeget af kommunen
bulletSkal opsøge et lægeambulatorium, hvis den dømte får en SMS om at stille til en alkohol/narkokontrol hos enten egen læge eller vagtlæge indenfor 3 timer efter at varsel er givet på SMS. Der vil være to uvarslede kontroller pr. uge.
bulletSkal udføre mindst 32 timers (4 dages) samfundstjeneste pr. uge, som kan nedsættes til 8 timer, hvis den dømte finder et arbejde, som godkendes af retten eller starter på en uddannelse.
bulletSkal deltage en gruppe- og en individuel-terapi session om ugen.
bulletSkal afsone mindst 6 uger under disse forhold, før at den dømte kan ansøge om at rykke ned i kategori 2.

Denne kategori styres i kommunalt regi.

Kategori 4:

bulletSkal bo på institution og leve under de regler, som gælder der.
bulletSkal afsone mindst 10 uger under disse forhold, før at den dømte kan ansøge om at rykke ned i kategori 3.

Denne kategori styres i statsligt regi.

Fodlænker:

Der arbejdes med tre typer fodlænker.

Type 1: Fodlænke til kategori 1 lovovertrædere

Fodlænken kommunikerer med en basestation i huset. Den er aktiveret i nogle bestemte tidsrum alt efter om personen har arbejde/skole eller ej. Hvis den dømte ikke har arbejde kan den dømte ansøge om at få frakoblet signalet, ved jobsamtaler eller prøver, som skal sikre optagelse på en uddannelse. Der vil dog altid blive bevilliget et antal timer til private gøremål som indkøb og fritidsinteresser. Bevæger den dømte sig uden for rækkevidde af basestationen, så afgiver fodlænken et advarselssignal på 110 decibel. Er personen ikke indenfor rækkevidde af baseenheden indenfor 60 sekunder, så sendes der et signal til baseenheden.

Type 2: Fodlænke til kategori 2 og 3 lovovertrædere.

Fodlænke type 2 er en fodlænke som skal udvikles ud fra kendte teknologier. Den skal rumme krypterede trådløse forbindelser til 2 basestationer baseret på Bluetooth type 1 forbindelser (rækkevidde cirka 100 meter) og en krypteret trådløs forbindelse type 2 (rækkevidde cirka 10 meter).

De to basestationer med type 1 forbindelser skal placeres i hjemmet og skole/arbejde. Type 2 forbindelsen skal bruges ved transport mellem de 2 steder, hvor at den dømte skal ledsages af en person som er godkendt af retten, som bærer en fodlænke, som er "matchet" til den dømtes fodlænke. Hvis den dømte bevæger sig ud af zonerne, som dækkes af enten de 2 baser eller personen, som den dømte skal færdes sammen med, skal fodlænken afgive et advarselssignal på 110 decibel indtil at fodlænken løber tør for strøm eller personen bevæger sig ind i zonen igen. Hvis personen ikke er tilbage i zonen indenfor 60 sekunder, så sendes der et signal til myndighederne.

Den dømte er ansvarlig for at sætte fodlænken til en oplader imens at vedkommende sover.

Type 3: Fodlænke til personer, som er dømt for alkoholrelaterede forbrydelser.

Fodlænke type 3 anvendes i dag i USA. Det drejer sig om SCRAM-fodlænken <LINK>. Den kommunikerer med en baseenhed i huset og måler alkohol i personen baseret på afgiven sved. Den er så præcis at de dømte, som skal bære den må pålægges at føre journal over indtagelse af fødevarer og de hygiejne produkter, som de bruger. Flere sæber og deodoranter rummer alkohol, som denne enhed kan opfange. Her er en brugers beretning om hvor fintfølende denne fodlænke er <LINK>.